Ebihen 16 clinker

Opne seglbåtar med senkekjøl

Dette er båtar som hovudsakleg er bygd for segling; dei har senkekjøl for lettvint transport på, og sjøsetjing frå, tilhengar. Dette er sjødyktige båtar som passar godt til bruk langs kysten, med god plass for utstyr og mannskap. Klikk på biletet for meir informasjon.

Stir Ven 19
Kjenneteikn
  • fleire riggtypar tilgjengelege
  • påhengsmotor kan monterast (hekk eller brønn)
  • senkekjøl
  • bygd i kryssfinér/epoksy eller tre
  • konstruert for bruk med båthengar
Beniguet (5,85 m)
Overbygde seglbåtar med senkekjøl

Dette båtane har overnattingsplass for to til fire personar; senkekjøl og ballast; konstruert for sjøsetjing frå båthengar; dei fleste har gaffelrigg. Jewell og Stir Ven 19 er presenterte i meir detalj her.

Pen-Hir (7,5 m)

Seglbåtar med fast kjøl

Desse båtane passar for lengre turar, og kan seglast av ein person; ingen innanbordsmotor; og ingen komplisert elektronikk.