Båtkonstruktør Mike WatersMichael Waters (f. 1934 i England) byrja med segling då han var ti år gammal i England, og bygde sin fyrste seglbåt då han var tolv. Han var aktiv i seglmiljøet i området omkring Solent-Hamble-elva, og konkurrerte mot både Uffa FoxIan Proctor og John Westell. Han konstruerte fleire små seglbåtar, blant anna Flying Moth, som var forlaupar for Europa-jolla, og starta eit selskap i England for byggjing av desse, kalla Singlehanded Products.

    

I ungdommen hadde han planar om ei framtid som pianist, men valde å studera skipskonstruksjon. På slutten av femtitallet emigrerte han til Canada, og arbeidde i tretti år med skipskonstruksjon og skipsbyggjing som ein av Canadas fremste på området. Heile tida hadde han segling som hobby, og konstruerte fleire små seglbåtar. Gjennom heile sin karriere var han medlem av Society of Naval Architects, Royal Institute of Naval Architects og Professional Engineers (Canada og Quebec). Han publiserte også mange artiklar - om alt frå handelsfartøy til seglbrett, og var oppfinnar; tretti av hans 130 oppfinningar er båtrelaterte.

    

Tidleg i 1970-åra blei han overtydd om at fleirskrogs fartøy var framtida, og etter å ha teke del i det fyrste World Multihull Symposium i Toronto i 1976 (i lag med 750 andre entusiastar), blei han overtydd om at trimaranen er det ideelle fleirskrogsfartøyet under 35 fot, spesielt ved motvinds segling. I løpet av tretti år eigde han to Crowther Buccaneer, og var også eigar av trimaranen "Magic Hempel", bygd av danske Dragonfly. I 2013 bygde han sin eigenutvikla W17, og har segla og testa "Magic" grundig; han hevdar at "W17 er den ideelle båten for både glede og yting for ein pensjonist, som samstundes tilbyd spenning, fartsglede og effektivitet".

    

I løpet av dei siste 35 åra har han også segla andre fleirskrogsbåtar frå 12 til 60 fot; også falde-trimaranar F24, F25A, F28 og F31 konstruert av den kjende konstruktøren Ian Farrier (liste over F-båtar her).

    

Mike Waters hadde eit sterkt ynskje å dela lærdom og kunnskap tileigna over mange år, og starta derfor nettstaden Small Trimaran Design i 2009. Samla på ein stad er denne nettstaden kanskje den beste og mest oppdaterte kjelda til informasjon om små trimaranar med segl - konstruksjon, byggjing, materialval, segling, fortøying, sikring, kopi av publiserte artiklar i fagtidsskrift og mykje anna.

    

Lenkjer

Skip og båtar Mike Waters har konstruert

Trimaran W17

Trimaran W22