Blog tagged as politikk

Er Russland ekspansivt?
Er Russland ekspansivt? Debattinnlegg i Dag og Tid 6. aug 2022
Kleppar
07.08.22 10:53 - Comment(s)
Partiet Raudt og Ukrainakrigen
Kort om partiet Raudts unyanserte synspunkt på Ukrainakrigen
Kleppar
14.06.22 07:12 - Comment(s)
To motstridande syn på krigen i Ukraina.
Kleppar
30.03.22 14:37 - Comment(s)
Kan krigen i Ukraina forklårast rasjonelt?
Kleppar
28.02.22 10:24 - Comment(s)

 

For om lag eitt år sidan skreiv eg del 1 av mine lærdommar frå opphaldet i Kina under korona-pandemien; her er del 2, med litt meir vekt på det komparative:


Kategorisering av land

I vestverda er ein van med ei kategorisering av land; for det fyrste "venner og allierte" (USA, ...

Kleppar
27.01.22 04:12 - Comment(s)

Me som har levd ei stund er vakse opp med idéen om at vern av liv er ein spesiell vestleg verdi som står lågare i kurs både i Asia og Afrika. Ein oppgradert versjon av denne tvilsame teorien er idéen om at menneskerettar og vern av liv er typisk for land som praktiserer demokrati slik V...

Kleppar
17.01.22 03:25 - Comment(s)

For nesten to år sidan meinte mange i Noreg at Kina overdreiv sine åtvaringar om koronviruset, og at det ikkje var farlegare enn ei alvorleg influensa, eller i verste fall ein epidemi som ville gå over etter nokre månadar. Med slike premissar var det sjølvsagt ingen grunn til katastrofeplanleggjing,...

Kleppar
19.12.21 02:05 - Comment(s)
Kan me leva med koronaviruset?
Når kan samlivet med koronaviruset byrja?
Kleppar
13.11.21 03:52 - Comment(s)
Handel som privilegium
Skal handel mellom nasjonar vera verdibasert? Er handel med Noreg eit privilegium? Er det eit større dilemma å handla med Kina enn med andre land, t.d. USA?
Kleppar
17.09.21 05:05 - Comment(s)
Er Kina sosialistisk? Er dette eit viktig spørsmål?
Kleppar
10.08.21 11:19 - Comment(s)
Kva fortel valgomatar om kor opptekne me er av utanrikspolitikk?
Kleppar
10.08.21 08:13 - Comment(s)
Stavanger Aftenblads antigratulasjon
Innlegg om Aftenbladets antigratulasjon på hundreårsjubilieet for det kinesiske kommunistpartiet; redaksjonell smålighet på sitt verste!
Kleppar
07.07.21 15:27 - Comment(s)
Hundreårsfeiring
Er hundreårsjubileet til Kinas kommunistiske parti verd ei feiring? Klassekampen og dei fleste norske aviser syns ikkje det. Bloggeigar Klepsvik meiner noko anna.
Kleppar
04.07.21 01:57 - Comment(s)
Folkemord i Xinjiang?
Statistikk viser at leverkåra i Xinjiang langt overgår naboland.
Kleppar
24.06.21 15:40 - Comment(s)
Eit forsvar for whataboutism.
Kleppar
18.06.21 11:43 - Comment(s)
Fullvaksinert i utlandet
Kva reglar gjeld for oss som er fullvaksinert i eit land utanfor Europa?
Kleppar
13.06.21 15:19 - Comment(s)
Aggressive land
Er Russland og Kina meir aggressive enn USA og andre vestlege land? Dette er ein påstand som ein ikkje finn dekning for i fakta.
Kleppar
13.06.21 08:20 - Comment(s)
Er dødsstraff det einaste forkastelege statsmordet?
Kleppar
04.06.21 03:50 - Comment(s)
Digipost
Digiposts bruk av Google-Analytics for sporing gjer tenesta til ein løpegutt for Google; sikker e-post blir med dette ein vits.
Kleppar
10.02.21 14:15 - Comment(s)
Macau og Oslo har same folketal og omtrent same levestandard. Oslo har over 50.000 smitta og over 200 daude; Macau har 63 smitt og ingen daude. Tilfeldig?
Kleppar
09.02.21 02:01 - Comment(s)