Valgomatar ved stortingsvalet 2021

Kleppar
10.08.21 08:13 Comment(s)

Valgomatar og internasjonal politikk

Valgomatar seier noko om kva media trur veljarar er opptekne av. Eg har sett på norske valgomatar, og vald ut eitt tema  – det eg kallar det internasjonale (men unnateke vårt nærområde, dvs. Europa), og sett på spørsmål relatert til tre internasjonale dimensjonar: 

  • Frykt; altså alt som har med krig, angrep og forsvar å gjera
  • Hjelp; altså der me gjev av vår overflod, eller låner bort vår tryggleik og velferd til flyktningar
  • Rettferd; aktiv støtte til meir global rettferd og solidaritet

Her er liste over antal spørsmål om temaet:

Valgomat

Frykt

Hjelp

Rettferd

VG

0

0

0

Dagbladet

0

1

0

NRK

0

1

0

Aftenposten

1

1

0

Nettavisen

1

1

0

Drammens Tidende

0

0

0

Alle spørsmål innanfor hjelpe-dimensjonen hadde med flyktningar å gjera. Mi oppsummering so langt er at valet i år handlar om dei nære ting, og bare i den grad internasjonale tema angår oss direkte er det relevant for norske valgomatar. For oss som er opptekne av internasjonale spørsmål kan me trygt gjera noko anna enn å fylgja med på valsendingar i radio og fjernsyn, men gløym for all del ikkje å røysta! Ikkje lat deg dupera av fine ord om felles verdiar og regelbasert verdsordning; røystar du på eit parti som vil oppretthalda (og kanskje utvida) NATO, eller vil gå inn i ei NATO-vennleg regjering, gjev du di støtte til krig, okkupasjon og undertrykkjing.