Aggressive land

Kleppar
13.06.21 08:20 Comment(s)

Er Russland og Kina aggressive?

 Me les i vestlege media om aggressive Russland og Kina. Viss aggresjon er ei uprovosert intervensjonistisk handling opplevd som aggressiv av styresmaktene i landet som blir utsett for aggresjonen, bør det ikkje vera vanskeleg å finna ut kva land som er mest aggressive. 

Nedanfor er  liste over intervensjonar dei siste tretti åra. Så langt har eg ikkje funne nokre døme på at Russland og Kina har intervenert land der ein ikkje har vore velkommen av styresmaktene, eller der provokasjon på førehand ikkje har funne stad.


Merk at denne lista ikkje inkluderer sanksjonar, som også er ei form for krigføring. USA sanksjonerer fleire enn 25 land.

 

År

Amerikansk etter 1990

År

 Russisk aggresjon etter 1990

År

Kinesisk aggresjon etter 1990

År

Norsk aggresjon etter 1990

1989-90

1989–1990: invading Panama

 

 

 

 

 

 

1990-91

1990–1991: waging the Gulf War

 

 

 

 

 

 

1991

1991: intervening in Haiti's elections

 

 

 

 

 

 

1991-03

1991–2003: leading the enforcement action to establish a no-fly zone in Iraq

 

 

 

 

 

 

1992-95

1992–1995: intervening in Somalia's civil war for the first time

 

 

 

 

 

 

1992-95

1992–1995: intervening in the Bosnian War

 

 

 

 

 

Deltaking

1994-95

1994–1995: sending troops to Haiti

 

 

 

 

 

 

1996

1996: supporting a coup in Iraq

 

 

 

 

 

 

1997

1997: sending troops to Albania

 

 

 

 

 

 

1997

1997: sending troops to Sierra Leone

 

 

 

 

 

 

1998-99

1998–1999: waging the Kosovo War

 

 

 

 

 

Deltaking

1998

1998: launching cruise missile attacks on Sudan and Afghanistan

 

 

 

 

 

 

1998-99

1998–1999: sending troops to Kenya and Tanzania

 

 

 

 

 

 

2001

2001–present: waging the Afghanistan War

 

 

 

 

 

Deltaking

2002

2002: sending troops to Côte d'Ivoire

 

 

 

 

 

 

2003-11

2003–2011: waging the Iraq War

 

 

 

 

 

Deltaking

2004-21

2004–now: inciting wars between Pakistan and Afghanistan in their contiguous areas

 

 

 

 

 

 

2006-07

2006–2007: supporting Fatah, a Palestinian political and military organization, in overthrowing the elected government of Hamas

 

 

 

 

 

Deltaking 

2007-21

2007–present: intervening in Somalia's civil war for the second time

 

 

 

 

 

 

2009

2009: supporting a coup in Honduras

 

 

 

 

 

 

2011

2011: supporting anti-government forces in Libya

 

 

 

 

 

Deltaking

2011-17

2011–2017: carrying out military operations in Uganda

 

 

 

 

 

 

2014

2014–present: leading the intervention actions in Iraq

 

 

 

 

 

Deltaking 

2014-21

2014–present: leading the intervention actions in Syria

 

 

 

 

 

Deltaking

2015-21

2015–now: supporting Saudi Arabia's participation in Yemen's civil war

 

 

 

 

 

 

2019

2019: supporting the change of the Venezuelan government

 

 

 

 

 

Deltaking