Stavanger Turistforening båtlag i Stavanger

Kleppar
24.05.22 03:44 Comment(s)

Emmaus båtlag

For nesten fem år sidan hadde eg ein idé om å starta ei båtdelingsordning med base i det som var eit ubrukt og lett falleferdig naust ved Emmausstranda. Eg forhandla med Stavanger kommune om bruk av naustet, og søkte og fekk midlar av  både Ryfylke friluftsråd og Sparebankstiftelsen SR-Bank til innkjøp av to robåtar med segl. Stavanger Turistforening tok over prosjektet hausten 2021; båtar og naust er tilgjengelege sommaren 2022.