Byggeprosjekt Jewell nr. 6; oppstart

Kleppar
26.02.16 20:30 Comment(s)

Etter ein langsam start med med mykje att og fram hausten 2015, blei marin kryssfinér kjøpt frå danske Bowa, med ankomst Lithauen tidleg i januar 2016. I byrjinga av februar blei all kryssfinér CNC-skoren av eit lokalt firma; etter det eg kan sjå blei det gjort godt og profesjonelt arbeid. Bygging av skroget (opp-ned) tok til kort tid etter.

Beslag er bestilt frå italienske Viadana. Har diskutert seglføring med Vivier og båtbyggjar, og bestemt at eg ikkje kjem til å utstyra båten med spinnaker; gaffelriggen er effektiv nok på slør og lens (betre enn bermudariggen), der ein spinnaker kunne vore nyttig.


I løpet av februar har eg også bestilt to motorar - ein elektrisk ePropulsion Spirit 1.0 L, med dobbelt så stor batterikapasitet som Torqeedo Travel 1003, og ein Mercury SailPower 5 HP som kan lada eit batteri og har propell med god skyvekraft.


Etter langvarige undersøkingar og samanlikningar har eg også bestemt meg for val av hengar - ein Svela B18XE, som etter det fagfolk seier er det beste (men også det dyraste) som er å få kjøpt.

Jewell "Lili" project