Blog categorized as Politikk og samfunn

Bønemøte for lågare skatt - Trump-administrasjonens ideologiske fundament

Dei fleste av oss har vage idear om at evangelisk kristent tankegods er ein viktig byggekloss i Trump-administrasjonens ideologi. Vår fyrste reaksjon er kan hende det motsette - at Trump representerer det motsette av den kristne bodskapen. Men me burde vita betre – i mesteparten av tida kristendomme...

Kleppar
31.03.20 05:06 - Comment(s)