Blog categorized as Politikk og samfunn

Er Russland ekspansivt?
Er Russland ekspansivt? Debattinnlegg i Dag og Tid 6. aug 2022
Kleppar
07.08.22 10:53 - Comment(s)
Kan krigen i Ukraina forklårast rasjonelt?
Kleppar
28.02.22 10:24 - Comment(s)

 

For om lag eitt år sidan skreiv eg del 1 av mine lærdommar frå opphaldet i Kina under korona-pandemien; her er del 2, med litt meir vekt på det komparative:


Kategorisering av land

I vestverda er ein van med ei kategorisering av land; for det fyrste "venner og allierte" (USA, ...

Kleppar
27.01.22 04:12 - Comment(s)

For nesten to år sidan meinte mange i Noreg at Kina overdreiv sine åtvaringar om koronviruset, og at det ikkje var farlegare enn ei alvorleg influensa, eller i verste fall ein epidemi som ville gå over etter nokre månadar. Med slike premissar var det sjølvsagt ingen grunn til katastrofeplanleggjing,...

Kleppar
19.12.21 02:05 - Comment(s)
Kan me leva med koronaviruset?
Når kan samlivet med koronaviruset byrja?
Kleppar
13.11.21 03:52 - Comment(s)
Handel som privilegium
Skal handel mellom nasjonar vera verdibasert? Er handel med Noreg eit privilegium? Er det eit større dilemma å handla med Kina enn med andre land, t.d. USA?
Kleppar
17.09.21 05:05 - Comment(s)
Kva fortel valgomatar om kor opptekne me er av utanrikspolitikk?
Kleppar
10.08.21 08:13 - Comment(s)
Eit forsvar for whataboutism.
Kleppar
18.06.21 11:43 - Comment(s)
Fullvaksinert i utlandet
Kva reglar gjeld for oss som er fullvaksinert i eit land utanfor Europa?
Kleppar
13.06.21 15:19 - Comment(s)
Aggressive land
Er Russland og Kina meir aggressive enn USA og andre vestlege land? Dette er ein påstand som ein ikkje finn dekning for i fakta.
Kleppar
13.06.21 08:20 - Comment(s)
Er dødsstraff det einaste forkastelege statsmordet?
Kleppar
04.06.21 03:50 - Comment(s)
Noreg overgår Kina
Eit trist "jubileum": Noreg overgår Kina i antall covid-19 smittetilfelle
Kleppar
26.03.21 03:24 - Comment(s)
Digipost
Digiposts bruk av Google-Analytics for sporing gjer tenesta til ein løpegutt for Google; sikker e-post blir med dette ein vits.
Kleppar
10.02.21 14:15 - Comment(s)

Svært mange land i verda har ei smitteutvikling lik den norske (sjå graf ovanfor); altså ei forverring i løpet av 2020. Media har skrive stolpar opp og vegger ned om rettslege og psykologiske fylgjer av epidemien, om dugnad og råd, og ymse forklåringar er presenterte for kvifor land som Kina o...
Kleppar
30.12.20 08:25 - Comment(s)
Hovmod står for fall?

Å observera sin eigen kultur litt på avstand er alltid nyttig. Eg gjer meg nokre tankar her under mitt eittårige opphald i Beijing som «koronaflyktning».


Koronaviruset oppfører seg likt i alle land det slår seg ned i, så det er all grunn til å samanlikna ulike lands strategiar og kapasitetar.


På fleir...

Kleppar
17.12.20 07:14 - Comment(s)
Økonomisk vekst i Kina og USA

Det er ein seigliva myte at kapitalismens fortrinn er rask økonomisk vekst. Men er det sant? Her er historisk statistikk frå 1953 til og med 2020 som viser økonomisk vekst i Kina og USA. Gjennomsnittleg vekst i USA i heile perioden er 2,9 prosent; i Kina 8,3 prosent. Ein lyt sjølvsagt ha i tankane a...

Kleppar
10.11.20 13:24 - Comment(s)

Det er over sytti år sidan det norske sosialdemokratiet valde å alliera seg med gjeldande hegemon USA og underbruket NATO. Det har vore ei ulukke, og langt på veg gjort dette partiets internasjonale freds- og solidaritetsarbeid illusorisk.

Det norske sosialdemokratiet har stort sett godteke Vestens...

Kleppar
10.06.20 04:22 - Comment(s)

Etter å ha levd i om lag førti år i dei to svært kulturelt og politisk ulike samfunna Kina og Noreg har eg etter kvart komme fram til at det er få eller ingen universelle verdiar. Straks ein beveger seg litt bort frå reine naturvitskaplege fakta, fargar og påverkar kulturen alle våre verdiar; me kan...

Kleppar
29.05.20 04:41 - Comment(s)

Aftenposten og fleire andre norske og utanlandske media har freista konstruera ei forteljing om at Sør Korea og Taiwans gode resultat i koronakampen skuldast deira demokrati.

Sist ute var Kristoffer Rønneberg i Aftenposten, som først hevdar at Taiwan gav eit åtvaring til WHO i slutten av desember. WH...

Kleppar
16.05.20 04:22 - Comment(s)

Koronakamp i aust og vest

Faktum: I kampen mot det same koronaviruset, som har vore like smittsamt heile tida, har Sør-Korea med eit folketal på over 50 millionar om lag 10.000 smitta, Beijing med folketal på 21 millionar har om lag 550 smitta, medan Norge med litt over 5 millionar har over...

Kleppar
02.04.20 04:59 - Comment(s)