Hundreårsfeiring
Er hundreårsjubileet til Kinas kommunistiske parti verd ei feiring? Klassekampen og dei fleste norske aviser syns ikkje det. Bloggeigar Klepsvik meiner noko anna.
Kleppar
04.07.21 01:57 - Comment(s)
Folkemord i Xinjiang?
Statistikk viser at leverkåra i Xinjiang langt overgår naboland.
Kleppar
24.06.21 15:40 - Comment(s)
Eit forsvar for whataboutism.
Kleppar
18.06.21 11:43 - Comment(s)
Fullvaksinert i utlandet
Kva reglar gjeld for oss som er fullvaksinert i eit land utanfor Europa?
Kleppar
13.06.21 15:19 - Comment(s)
Aggressive land
Er Russland og Kina meir aggressive enn USA og andre vestlege land? Dette er ein påstand som ein ikkje finn dekning for i fakta.
Kleppar
13.06.21 08:20 - Comment(s)
Er dødsstraff det einaste forkastelege statsmordet?
Kleppar
04.06.21 03:50 - Comment(s)
Er Xinjiang både under utvikling og avvikling?
Kleppar
02.06.21 16:25 - Comment(s)
Noreg overgår Kina
Eit trist "jubileum": Noreg overgår Kina i antall covid-19 smittetilfelle
Kleppar
26.03.21 03:24 - Comment(s)
Kva har eg lært etter å ha budd nesten eitt år i Kina?
Kleppar
17.02.21 03:26 - Comment(s)
Digipost
Digiposts bruk av Google-Analytics for sporing gjer tenesta til ein løpegutt for Google; sikker e-post blir med dette ein vits.
Kleppar
10.02.21 14:15 - Comment(s)
Macau og Oslo har same folketal og omtrent same levestandard. Oslo har over 50.000 smitta og over 200 daude; Macau har 63 smitt og ingen daude. Tilfeldig?
Kleppar
09.02.21 02:01 - Comment(s)

   

Avisene er fulle av påstandar om kinesisk og russisk ekspansjon. Sist ute var journalist Harald Birkevold i Stavanger Aftenblad. I artikkelen «Byen på åskammen» 15. januar 2021 skriv han alarmerande om alternativa til det amerikanske fyrtårnet; han finn ikkje mykje å gleda seg over...

Kleppar
17.01.21 03:04 - Comment(s)

Kart som viser reiseruta

I byrjinga av 1980-talet var amerikanske GeoSource engasjert av den kinesiske stat for å driva geofysisk kartleggjing i Qaidam-bassenget med mål å finna geologiske formasjonar som kunne innehalda olje eller gass. Eg jobba som administrator og tolk ved forsyningsbasen i Leng...

Kleppar
07.01.21 04:30 - Comment(s)

Svært mange land i verda har ei smitteutvikling lik den norske (sjå graf ovanfor); altså ei forverring i løpet av 2020. Media har skrive stolpar opp og vegger ned om rettslege og psykologiske fylgjer av epidemien, om dugnad og råd, og ymse forklåringar er presenterte for kvifor land som Kina o...
Kleppar
30.12.20 08:25 - Comment(s)
Hovmod står for fall?

Å observera sin eigen kultur litt på avstand er alltid nyttig. Eg gjer meg nokre tankar her under mitt eittårige opphald i Beijing som «koronaflyktning».


Koronaviruset oppfører seg likt i alle land det slår seg ned i, så det er all grunn til å samanlikna ulike lands strategiar og kapasitetar.


På fleir...

Kleppar
17.12.20 07:14 - Comment(s)
Økonomisk vekst i Kina og USA

Det er ein seigliva myte at kapitalismens fortrinn er rask økonomisk vekst. Men er det sant? Her er historisk statistikk frå 1953 til og med 2020 som viser økonomisk vekst i Kina og USA. Gjennomsnittleg vekst i USA i heile perioden er 2,9 prosent; i Kina 8,3 prosent. Ein lyt sjølvsagt ha i tankane a...

Kleppar
10.11.20 13:24 - Comment(s)
Ny båt for Storhaug båtdelingslag

Storhaug båtdelingslag  er klar med sin fyrste båt: Kernic, etter teikningar av den kjende franske båtkonstruktøren François Vivier, blei bygd i løpet av våren 2020 ved Ryfylke båtbyggjeri. Båten blei bygd i epoxy/kryssfinér.


Båten er ein stødig familiebåt, konstruert for å tola den franske...

Kleppar
21.10.20 08:28 - Comment(s)
Politiske parti i Kina
Heilt sant er det ikkje at det bare er eitt politisk parti i Kina - meir korrekt er det vel å seia at det bare er eitt styringsparti.

Me kan vel vera samde om at politikkens mål er å byggja eit godt samfunn for det store fleirtalet av folket som bur der; så vil det gode samfunn alltid vera eit dy...
Kleppar
20.10.20 12:23 - Comment(s)
Nytt båtprosjekt

Fritida kan fyllast med så mangt; nokre har dilla på kjøp av vesker, klede og sko, andre mekkar bil og motorsykkel som nesten aldri forlet garasjen; andre kosar seg på hytta, nokre driv med allslags oppussingsobjekt i eigen heim; mange køyrer land og strand i bubil, nokre flyg eller køyrer...

Kleppar
14.10.20 15:19 - Comment(s)
FOLKEREPUBLIKKEN KINA PÅ 71-ÅRSDAGEN

Folkerepublikken Kina feirar sin 71-årsdag medan store deler av verda er midt oppi ein langvarig kamp mot covid-19 på åttande månaden. Kinas primære koronastrategi har heile tida vore å redda liv, ikkje å redda økonomien; landet har hatt smitten under kontroll i fleire månadar alt, og livet her går ...

Kleppar
02.10.20 12:20 - Comment(s)