Tankar omkring Jon Fosses septologi
Kleppar
04.12.23 01:02 - Comment(s)

Vestverda fortvilar over at det globale sør ikkje kjøper forteljinga om dei vonde herskarane i Russland og Kina, undrande over at land i sør ikkje skjønar at Russland er i ferd med å byggja eit nytt imperium i Europa, og Kina eitt i Asia (med forgreiningar til Afrika og Latin-Amerika); at engasjemen...

Kleppar
15.08.23 08:24 - Comment(s)
Industrisabotasje i Europa
Om sabotasjeaksjonen mot Nord Stream Artikkel i Dag og Tid nr. 10, 2023
Kleppar
12.03.23 11:57 - Comment(s)
Farvel til avisa Klassekampen
Her er mi grunngjeving for å seia opp tinging av avisa Klassekampen
Kleppar
12.02.23 11:14 - Comment(s)
Er det moralsk forkasteleg å ikkje gje våpenstøtte til Ukraina? Kommentar til artikkel i Klassekampen 1. februar 2023.
Kleppar
03.02.23 16:43 - Comment(s)
Kva stoppar krigen - meir våpen eller forhandlingar no?
Kleppar
11.01.23 10:53 - Comment(s)
Er Russland ekspansivt?
Er Russland ekspansivt? Debattinnlegg i Dag og Tid 6. aug 2022
Kleppar
07.08.22 10:53 - Comment(s)
Partiet Raudt og Ukrainakrigen
Kort om partiet Raudts unyanserte synspunkt på Ukrainakrigen
Kleppar
14.06.22 07:12 - Comment(s)
Stavanger Turistforening båtlag i Stavanger

For nesten fem år sidan hadde eg ein idé om å starta ei båtdelingsordning med base i det som var eit ubrukt og lett falleferdig naust ved Emmausstranda. Eg forhandla med Stavanger kommune om bruk av naustet, og søkte og fekk midlar av  både Ryfylke friluftsråd og Sparebankstiftelsen SR-Bank til...

Kleppar
24.05.22 03:44 - Comment(s)
To motstridande syn på krigen i Ukraina.
Kleppar
30.03.22 14:37 - Comment(s)
Kan krigen i Ukraina forklårast rasjonelt?
Kleppar
28.02.22 10:24 - Comment(s)

 

For om lag eitt år sidan skreiv eg del 1 av mine lærdommar frå opphaldet i Kina under korona-pandemien; her er del 2, med litt meir vekt på det komparative:


Kategorisering av land

I vestverda er ein van med ei kategorisering av land; for det fyrste "venner og allierte" (USA, ...

Kleppar
27.01.22 04:12 - Comment(s)

Me som har levd ei stund er vakse opp med idéen om at vern av liv er ein spesiell vestleg verdi som står lågare i kurs både i Asia og Afrika. Ein oppgradert versjon av denne tvilsame teorien er idéen om at menneskerettar og vern av liv er typisk for land som praktiserer demokrati slik V...

Kleppar
17.01.22 03:25 - Comment(s)
Kinas nullsmittestrategi - til lærdom eller til skrekk og åtvaring?
Kleppar
27.12.21 00:36 - Comment(s)

For nesten to år sidan meinte mange i Noreg at Kina overdreiv sine åtvaringar om koronviruset, og at det ikkje var farlegare enn ei alvorleg influensa, eller i verste fall ein epidemi som ville gå over etter nokre månadar. Med slike premissar var det sjølvsagt ingen grunn til katastrofeplanleggjing,...

Kleppar
19.12.21 02:05 - Comment(s)
Kan me leva med koronaviruset?
Når kan samlivet med koronaviruset byrja?
Kleppar
13.11.21 03:52 - Comment(s)
Handel som privilegium
Skal handel mellom nasjonar vera verdibasert? Er handel med Noreg eit privilegium? Er det eit større dilemma å handla med Kina enn med andre land, t.d. USA?
Kleppar
17.09.21 05:05 - Comment(s)
Er Kina sosialistisk? Er dette eit viktig spørsmål?
Kleppar
10.08.21 11:19 - Comment(s)
Kva fortel valgomatar om kor opptekne me er av utanrikspolitikk?
Kleppar
10.08.21 08:13 - Comment(s)
Koronakampens politiske dimensjon og Noregs tvilsame bidrag
Kleppar
11.07.21 16:15 - Comment(s)